ZEN VIET ARCHITECT

ZEN VIET ARCHITECT CO.,LTD

KIẾN TRÚC ZEN VIỆT  THẤU HIỂU ĐƯỢC NỔI LO VÀ SỰ TRĂN TRỞ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐỂ THỂ HIỆN LẠI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CỦA MÌNH CŨNG NHƯ ĐỂ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC SẢN PHẨM THẬT TRONG TƯƠNG LAI KHI THAM GIA KIẾN TRÚC ZEN VIỆT GIAO DỊCH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ . KIẾN TRÚC ZEN VIỆT LUÔN LUÔN SẴNG SÀNG BÊN CẠNH VÀ CHIA SẼ NHỮNG VƯỚNG MẮC,  KHÓ KHĂN TRONG VIỆC LỰA CHỌN NHỮNG GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ ĐƯA Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH NHỮNG SẢN PHẨM THỰC TẾ THU NHỎ NHẰM MỤC ĐÍCH HOÀN THIỆN HƠN Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ VÀ CHO KHÁCH HÀNG THẤY ĐƯỢC SẢN PHẨM THẬT CỦA MÌNH ĐỂ LỰA CHỌN !

Typical project
Zen Viet architectural strengths
Enthusiastic advice

Enthusiastic advice

En Chúng tôi luôn lỗ lực mang đến cho quý vị những sản phẩm có chất lượng cao ...

Competitive price

Competitive price

En Chúng tôi luôn lỗ lực mang đến cho quý vị những sản phẩm có chất lượng cao...

Thoughtful service

Thoughtful service

En Chúng tôi luôn lỗ lực mang đến cho quý vị những sản phẩm có chất lượng cao...

Experienced

Experienced

En Chúng tôi luôn lỗ lực mang đến cho quý vị những sản phẩm có chất lượng cao...

News & Events
Method of view Real estate architecture model when buying

Method of view Real estate architecture model when buying

When we want to buy a house or an apartment, we should go to the real estate business. First, let us look at the real estate model to understand the overall situation of the project.

View more

How to evaluate a quality architectural model

How to evaluate a quality architectural model

We already know there are many architectural models formed with scale and structure, very diverse forms. Almost all architectural model companies make a difference in style and scale.

View more

Classification and purpose of using architectural model.

Classification and purpose of using architectural model.

As far as we know the architectural or architectural model, is a miniature entity of the building, able to show every view of the building from there to bring the most objective view,

View more

What is an architectural model? Architectural model application? Types of architectural models?

What is an architectural model? Architectural model application? Types of architectural models?

With a team of architects and architectural art enthusiasts can easily understand what is architectural model?

View more

Customer partner
  • Partner 1
  • Partner 2
  • Partner 3
  • Partner 4
  • Partner 5
  • Partner 6
Video
ZEN VIET ARCHITECT CO.,LTD

 15/19 Ụ Ghe, Khu phố 2, P.tam Phú, Quận Thủ Đức TP.HCM

 0907 558 210

 modelzenviet@gmail.com

 www.zenvietart.com.vn

Follow us
Facebook Twitter Instagram Skype

Designed by Vietwave